+46 (0) 733 347977
Cleantech Opportunities & Growth in a changing environment!
Intro Swedish

                                                 Hej! Till er tjänst – kan jag hjälpa er framåt?

hakan_knutsson2_sbhub

Jag hjälper er med temporära interims uppdrag, rådgivning eller med projekt.
Om ni behöver hjälp med projekt för tillväxt, innovation och utveckling så kan jag bidra redan i ett tidigt skede. Mina verktyg SWOT360degrees, Benchmark-Best Practice samt Strategigenomförande kan ge er nya lösningar, kunder, partners, allianser samt externt utvecklings- och exportstöd.

Jag bidrar med min erfarenhet, mitt driv och ett stort svenskt och internationellt nätverk. Jag har lett miljötekniknätverk, i offentligt-privat-partnerskap, med hundratals samarbeten och kontakter under de senaste 7 åren. Jag är väl insatt i EU´s och det svenska export- och innovationsstödssystemet. Jag har nästan 20 års erfarenhet av arbete i ledande befattningar i globala teknikföretag, två USA-ägda samt ett riskkapitalägt bolag, energi-, automations- och tillverkningsindustri. Min erfarenhet sträcker sig från att utveckla ny verksamhet och marknad i stora, medelstora bolag samt i små start-ups. Jag har jobbat som VD/General Manager, marknads-, export- och försäljningschef samt chef för product management.

I de större, världsledande, företagen som jag jobbat i har jag grundligt lärt och praktiserat ett antal processverktyg, t ex Lean (inklusive produktutveckling), Nimba-Value Model, Balanced Scorecard, SPIN samt Miller-Heiman/Strategic Selling.


Exempel på InDePro’s tjänster :1. Förändringsstöd, innovations- och utvecklingsprocesser. Marknads-, export-, kund-, produkt- och tjänsteutveckling. ”Entrepreneur On Demand”, ”tillväxtagent”.

2. Interim Management – temporär förstärkningsresurs.

3. Stöd för att söka externt kapital, bidrag och finansiering (EU, Vinnova, Tillväxtverket).

4. Rådgivningsstöd, rekrytering, styrelseledamot, styrgruppsmedlem, presentatör, moderator, analytiker.

5. Lean & Green – förbättringsarbete. Resurseffektivisering, cirkulära flöden, minskat slöseri, komplexitet och kapitalbindning.